El recentment publicat Reial Decret 390/2021, d’1 de juny, pel qual s’aprova el procediment bàsic per a la certificació de l’eficiència energètica dels edificis suposa una actualització normativa de les condicions tècniques i administratives.

Les principals modificacions són:

1.Ampliació de la certificació obligatòria 

L’aprovació d’aquest Reial Decret amplia el parc d’edificis obligats a disposar d’una certificació d’eficiència energètica. D’aquesta manera, aquelles construccions amb una superfície útil total superior a 500 m2 i destinades a un ús administratiu, sanitari, comercial, residencial públic, docent, cultural, recreatiu, logístic, hostaler o esportiu han de tenir el seu Certificat d’Eficiència Energètica.

El mateix passa amb els edificis ocupats per una administració pública amb una superfície útil total superior a 250 m2, independentment de la freqüència i afluència de públic al mateix.

Al seu torn, aquells immobles que hagin de passar obligatòriament la Inspecció Tècnica de l’Edifici (ITE) i rehabilitacions energètiques en els propers anys també estaran obligats a disposar d’aquesta certificació d’eficiència energètica.

2. Actualització i millora de procediments

L’aplicació de Reial decret regula les visites presencials dels tècnics competents que, realitzaran al menys una visita a l’immoble, amb una antelació màxima de tres mesos abans de l’emissió de l’certificat. Aquesta visita permetrà realitzar la presa de dades, proves i comprovacions necessàries per a la correcta realització de l’certificat d’eficiència energètica.

3. Termini de presentació de l’Certificat davant l’òrgan competent

El certificat d’eficiència energètica de l’edifici, juntament amb l’informe d’avaluació energètica de l’edifici en format electrònic (XML) haurà de presentar, en el termini d’un mes a comptar de la seva data d’emissió, en el registre establert per la comunitat autònoma. Perquè el certificat d’eficiència energètica de l’edifici tingui validesa legal ha d’estar degudament registrat.

4. Validesa de l’Certificat d’Eficiència Energètica

El certificat d’eficiència energètica tindrà una validesa màxima de deu anys, excepte quan la qualificació energètica sigui G, la validesa màxima serà de cinc anys.

Per a qualsevol dubte respecte aquest nou Reial decret, no dubteu a posar-vos en contacte amb OTP.