Política de privacitat

AVÍS LEGAL I POLÍTICA DE PRIVACITAT

1. INFORMACIÓ CORPORATIVA

En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, OTP SERVEIS D´ENGINYERIA, S.L., l’informa que és titular dels llocs web: http://www.otp.cat/ d’acord amb l’exigència de l’article 10 de l’esmentada Llei, OTP SERVEIS D´ENGINYERIA, S.L., notifica les dades següents: el titular d’aquesta pàgina web és OTP SERVEIS D´ENGINYERIA, S.L. amb CIF/NIF: B61679452 i Registre Mercantil de BARCELONA. Tom: 30754. Foli: 153. Full: B180825. Inscripció: 1 i domicili social: CARRER SÒCRATES, 66. Codi Postal: 08030. Localitat: BARCELONA. Província: BARCELONA. L’adreça de correu electrònic de contacte amb l’empresa és: info@otp.cat

2. USUARI  I REGIM DE RESPONSABILITATS

La navegació per, accés a i ús dels llocs web de OTP SERVEIS D´ENGINYERIA, S.L. atorga la condició d’usuari, per la qual s’accepten, en navegar per la pàgina de OTP SERVEIS D´ENGINYERIA, S.L., totes les condicions d’ús que s’estableixen aquí sense perjudicar l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons el cas.

La pàgina web de OTP SERVEIS D´ENGINYERIA, S.L. proporcionen gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte dels llocs web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a: La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari als formularis emesos per OTP SERVEIS D´ENGINYERIA, S.L. per accedir a determinats continguts o serveis oferts per la web.

L’ús de la informació, serveis i dades oferts per OTP SERVEIS D´ENGINYERIA, S.L. contra les disposicions d’aquestes condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic o que, en qualsevol altre cas, puguin suposar lesió dels drets de tercers o del funcionament dels llocs web.

A aquest efecte, l'usuari s'abstindrà d'utilitzar qualsevol dels continguts amb fins o efectes il·lícits, prohibits en aquest text, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels continguts, altres Usuaris o de qualsevol usuari d'Internet (maquinari i programari).

Els usuaris respondran dels danys i perjudicis de tota naturalesa que l'empresa propietària de la web pugui patir, directament o indirectament, com a conseqüència d'incompliment de qualsevol de les obligacions derivades de l'ús de la Web i d'aquesta política de privacitat.

En particular, i a títol merament indicatiu i no exhaustiu, l'Usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i / o imatge, fotografies del web .

3. POLÍTICA D’ENLLAÇOS I EXEMPCIONS DE RESPONSABILITAT

OTP SERVEIS D´ENGINYERIA, S.L. no es fa responsable del contingut de les pàgines web a les quals pugui accedir l’usuari a través dels enllaços establerts als seus llocs web i declara que en cap cas examinarà ni exercitarà cap tipus de control sobre el contingut d’altres pàgines de la xarxa.

Així mateix, tampoc garanteix la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de pàgines alienes a la seva propietat a les qual es pugui accedir a través dels enllaços.

OTP SERVEIS D´ENGINYERIA, S.L. declara que ha adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany que pugui derivar-se de la navegació per les seves pàgines web. En conseqüència, OTP SERVEIS D´ENGINYERIA, S.L. no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que pugui sofrir l’usuari a causa de la navegació per Internet.

OTP SERVEIS D´ENGINYERIA, S.L. no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts en l'Usuari que portin causa d'errors o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei de la web durant la prestació del mateix o amb caràcter previ.

L'accés a la web: http://www.otp.cat/ no implica l'obligació per part de l'empresa de controlar l'absència de virus o qualsevol altre element informàtic danyós. Correspon a l'Usuari, en tot cas, la disponibilitat d'eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius.

OTP SERVEIS D´ENGINYERIA, S.L. no es responsabilitza dels danys produïts en els equips informàtics, documents i/o fitxers dels Usuaris o de tercers durant la prestació del servei al Portal.

4. PUBLICITAT

La Web: http://www.otp.cat/ podrà allotjar continguts publicitaris o patrocinats. Els anunciants o patrocinadors són els únics responsables d'assegurar que el material remès per a la seva inclusió a la Web compleix amb les lleis que en cada cas puguin ser d'aplicació.

OTP SERVEIS D´ENGINYERIA, S.L. no serà responsable de qualsevol error, inexactitud o irregularitat que puguin contenir els continguts publicitaris o dels patrocinadors.

5. MODIFICACIONS

OTP SERVEIS D´ENGINYERIA, S.L. es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, al contingut dels seus llocs web, tant pel que fa als continguts dels llocs web com per les seves condicions d’ús o per les condicions generals de contractació. Aquestes modificacions podran realitzar-se, a través dels seus llocs web, de qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps que estiguin publicades a la web i fins que no siguin modificades per d’altres de posteriors.

6. RESERVA DE COOKIES

OTP SERVEIS D´ENGINYERIA, S.L. es reserva el dret d’utilitzar cookies en la navegació de l’usuari pels seus llocs web per facilitar la personalització i comoditat de la navegació. Seguint la política de protecció de dades de l’empresa, OTP SERVEIS D´ENGINYERIA, S.L.  informa que les cookies s’associen a l’usuari anònim i al seu ordinador i no proporcionen per si mateixes ni el nom ni els cognoms de l’usuari.

L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador de manera que sigui informat de la recepció de cookies, amb la possibilitat, si així ho desitja, d’impedir que s’instal·lin al seu disc dur. No obstant això, per accedir als llocs web de OTP SERVEIS D´ENGINYERIA, S.L. no és preceptiva la instal·lació de cookies.

L'usuari es compromet a abstenir-se de reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma de comunicar públicament, transformar o modificar els Continguts, llevat que es compti amb l'autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.

7. PROTECCIÓ DE DADES PERSONAL

De conformitat amb l’aplicació i aplicació normativa en protecció de dades de caràcter personal, la informació que les dades s’inclouen en el sistema de tractament del títol de OTP SERVEIS D ENGINYERIA SL amb CIF B61679452 i lloc de domicili social al CARRER SÒCRATES, 66, 08030 BARCELONA, i que a continuació es relaciona amb les seves respectives finalitats, places de conservació i bases legitimadores. Per als tractaments que siguin necessaris, també es facilitarà informació sobre la possible elaboració de perfils i decisions automatitzades, així com sobre les possibles assignacions i transferències internacionals que OTP SERVEIS D ENGINYERIA SL ha d’implementar:

- Finalitat: Atendre les seves consultes i / o sol·licituds i Instal·lació de galetes

- Plaç de conservació: mentre es manté el consentiment prestat.

- Base jurídica: consentiment d’interessos.

Acumulació dels drets que confereixen la llei i s’apliquen en la protecció de dades contra el dret d’accés, rectificació, limitació del tractament, supressió (“dret de naixement”), portabilitat i responsabilitat personal ja que la revocació del consentiment va cessar per tractament de les missions, dirigint la petició cap a la direcció del lloc CARRER SOCRATES, 66, 08030, BARCELONA o al correu electrònic info@otp.cat. Podeu dirigir una autoritat competent per presentar una reclamació que considereu oportuna.

Les dades identificades amb una marca (*) es troben com a camps obligatoris i requisits i, en conseqüència, es troben com a casos per acceptar els esdeveniments finals amb precedència

Amb el reconeixement de la forma de reconeixement de les dades acceptades per la política de privadesa de OTP SERVEIS D ENGINYERIA SL.

8. PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Els drets de propietat intel·lectual i industrial derivats de tots els textos, imatges, com també dels mitjans i formes de presentació i muntatge de les seves pàgines pertanyen, per si mateixos o com a cessionària, a OTP SERVEIS D´ENGINYERIA, S.L. Seran, per tant, obres protegides amb propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol i se’ls podrà aplicar tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.


Tots els drets reservats. En compliment de la Llei de la Propietat Intel·lectual es prohibeix expressament la reproducció, distribució, comunicació pública i utilització de la totalitat o part dels continguts de les seves pàgines web sense el consentiment explícit de OTP SERVEIS D´ENGINYERIA, S.L.

Així mateix, OTP SERVEIS D´ENGINYERIA, S.L. es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda de les seves pàgines web i continguts o per l’ incompliment d’aquestes condicions.

9. ACCIONS LEGAL, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre l’usuari i OTP SERVEIS D´ENGINYERIA, S.L. es regirà per la normativa espanyola vigent i seran competents, per decidir sobre qualsevol controvèrsia que pugui sorgir entre l’usuari i OTP SERVEIS D´ENGINYERIA, S.L., els jutjats o tribunals de la localitat de BARCELONA

Vols estar informat? Subscriu-te a la nostra newsletter!