OTP inicia el projecte per a un basar a Barcelona

OTP inicia el projecte per a l’obertura d’un nou basar de l’empresa alemanya, TEDi.

L’establiment, situat a a la Gran Via de les Corts Catalanes, en un edifici catalogat per l’ajuntament, serà  una de les tres primeres filials que es realitzaran a la ciutat comtal.

OTP Enginyeria tramitarà l’informe previ de patrimoni per a seguidament realitzar el projecte d’obres, la direcció facultativa de les instal·lacions i finalment la legalització de l’activitat per a la seva obertura.

Tedi Planol

Com puc estalviar en la factura de la llum de la meva empresa?

Ajusta la potència: Reduïr la potència pot traduïrse en una baixada dels preus de la nostra tarifa, i per tant repercutir en la  factura de la llum. Si aquesta reducció no permet baixar la tarifa, es notarà menys, però tambè serà benefeciós.

Cuida la il·luminació: Tenir una bona il·luminació és important però no cal abusar. No es necessari mantenir il·luminats segons quins accessos o passadissos, es poden instal·lar detectors de presència o simplment nomès utilitzar-les quan sigui necessari.

Elimina el Stand by:  Molta gent no ho té present, però el stand by pot suposar un despesa equivalent a un mes de consum. Eliminar per complet el stand by pot ser díficil segons els típus d’aparells elèctrics de una empresa, pero existeixen solucions.

Aquestes poden ser fer servir regletes amb botó per apagar, o colocar temporitzadors en el aparells mes adients  com per exemple els termos o climatitzadors.

Si hem de fer servir la llum més de 7 o 8 hores al dia, és molt convenient l´ús  de leds per a l’estalvi d’energia.

Planteja’t un outsourcing d’energia: En les empreses de cert volum o en les que siguin importants controlar el cosnum energètic, és recomanable contractar un servei d´outsourcing energètic. Hi ha empreses especialitzades que ofereixen aquest servei a partir d’analitzar el teu consum i proposant les mesures adecuades quer a un òptim estalvi energètic.

Estalvi energètic

 

OTP inicia el projecte per a un magatzem amb oficines a l’Hospitalet de Llobregat

OTP inicia un  projecte per a  l’empresa de productes i serveis de seguretat, By Demes.

Aquesta nova activitat  destinada a magatzem, venda a l’engròs i oficines, es situarà en una nau del polígon industrial de la Pedrosa a l’Hospitalet de Llobregat.

OTP Enginyeria realitzarà el projecte i la tramitació per a obtenir la llicència d’activitat.

IMG_3589IMG_3375

Novetats del pla especial regulador dels establiments d’allotjament turísitic

El juliol del 2015 l’ajuntament de Barcelona va anunciar un pla especial regulador dels establiments d’allotjament turísitic, per el qual, van aturar la concesió de noves llicènecies.

Segons el BOPB, es posposa un any més la suspensió de llicències d’establiments hotelers (incloent tot tipus d’hotels, tot tipus d’hotels-apartaments, residències d’estudiants, pensions/hostals, albergs juvenils i establiments d’apartaments turístics).

Hotel BCN events

 

OTP Enginyeria inicia el projecte per a un centre d’atenció primària a Mataró

OTP inicia el projecte per a la realització projecte executiu de les instal·lacions integrals del CAP El Maresme, un centre d’atenció que abasta diverses àrees bàsiques de salut, incloent-hi serveis d’especialitats mèdiques, radiologia, rehabilitació, suport a l’atenció domiciliària (PADES) i d’urgències d’atenció primària.

Amb aquest projecte executiu s’adequaran les instal·lacions de climatització , gas, electricitat i contra incendis, per a que aquestes s’ajustin a la normativa vigent.

CAP El Maresme

Entrevista a Ricard Roldan

Avui a la nostra secció d’entrevistes parlem amb en Ricard Roldán, arquitecte i soci fundador de Effice – espai eficient.

Per què vas crear Effice – espai eficient?

Ricard roldanA partir del 2008, moltes empreses van tenir la necessitat de fer canvis de tot tipus en les  seves organitzacions per adaptar-se a la nova situació. Van haver de realitzar múltiples ajustos per adaptar-se a les noves exigències econòmiques, socials i laborals, amb la fi de reduir costos i millorar els resultats de productivitat.

Aquesta dinàmica empresarial demanava trobar noves fórmules per optimitzar i racionalitzar l’ús dels actius immobiliaris, rendibilitzant al màxim l’espai dels centres de treball.

La idea que ens va impulsar en aquell moment va ser, col·laborar amb les empreses per portar a terme aquests canvis, millorant l’espai i la qualitat de l’entorn laboral, sense oblidar l’ús i manteniment de les instal·lacions, així com la qualitat dels serveis de suport.

Quin tipus de dificultats has trobat a l’hora de realitzar els teus projectes?

En tots aquests anys, la màxima dificultat a l’hora de dur a terme un projecte sempre ha estat la manca de recursos econòmics.

La necessitat de canvi de les organitzacions enfront de la precària situació econòmica, s’ha vist minvada per la pròpia situació econòmica d’aquestes. Les accions s’han alentit quan no s’han posposat per més endavant, deixant un panorama prou desolador.

En conseqüència en aquells projectes que s’han dut a terme s’havia de filar prim, entenen molt bé allò que volia el client i amb que es disposava per fer-ho. Era un repte per nosaltres, per tots els nostres col·laboradors i per tots els agents implicats en la tasca de projecte.

La teva especialitat és la gestió eficient dels espais de treball, quin és el vostre àmbit de treball i sobre quins aspectes podeu incidir?

La nostra activitat està dirigida a millorar l’eficiència, rendibilitat i gestió dels recursos immobiliaris d’empreses i organitzacions. Per aconseguir-ho podem treballar en distints àmbits relacionats amb la arquitectura, l’enginyeria i l’operació i manteniment dels actius edificats, incidint en el següents aspectes:

  • La planificació per la gestió i manteniment dels elements constructius i les instal·lacions dels edificis.
  • La planificació per la gestió de l’espai que ocupen les organitzacions.
  • La gestió de les necessitats immobiliàries de les empreses.
  • Millora i optimització dels serveis operatius associats.

Projecte effice 11.38.58Els nostre treball aporta a l’organització els màxims avantatges i beneficis, derivats de la
millora en l’ús i aprofitament de l’espai, assegurant el correcte funcionament de tots els aspectes tècnics relacionats, així com el dels serveis associats.

Això es tradueix en: un increment del valor i aprofitament dels actius immobiliaris, en la millora de la qualitat de l’espai de treball (+Organització, +Funcionalitat, +Flexibilitat), en un augment de la satisfacció dels usuaris (+Productivitat), en la millora del comportament energètic dels immobles (-Consums, +Sostenibilitat, -Impacte Ambiental), tot i garantint la seguretat personal i patrimonial amb el compliment de normes i reglaments que son d’aplicació a cada cas.

Creus que una enginyeria pot ajudar en aquest procés?

És fonamental. Actualment la complexitat tècnica de qualsevol projecte, requereix comptar amb el suport d’una xarxa multidisciplinària de professionals, que formin un equip sòlid, equilibrat i ben coordinat, capaç de donar les solucions de qualitat idònies als requeriments dels clients.

La nostra experiència professional està basada en el treball realitzat durant més de quinze anys en l’àmbit de l’estructura de personal d’una prestigiosa enginyeria de Barcelona, col·laborant de forma molt directa i constant amb d’altres professionals, per dur a terme nombrosos projectes, relacionats amb la ciència i la investigació, la salut, l’administració, les grans corporacions, l’àmbit hoteler, els transports i les comunicacions.

Es per això que coneixem i valorem en gran mesura el treball realitzat en l’entorn d’un equip multi disciplinar, on l’aportació de cada professional, arquitecte, aparellador, enginyer; és fonamental per donar resposta a tot allò que envolta el mon de l’obra nova i la gestió i millora de l’obra construïda.

Com valores l’actuació d’OTP en els projectes que hem col·laborat?

OTP és una empresa que compta amb professionals de reconeguda vàlua, que han demostrat en les distintes ocasions en las quals hem pogut col·laborar, la seva capacitat tècnica i talla personal.

Per nosaltres ha estat una garantia i un plaer poder comptar amb la seva aportació professional en els nostres projectes, i desitgem que pugem continuar en la mateixa línea en properes ocasions.

OTP inicia el projecte per a reformar un centre comercial a Sabadell

OTP Enginyeria inicia el projecte per a la reforma del centre comercial Paddock de Sabadell.

Conjuntament amb l’arquitecte Octavi Mestre es realitzarà  la reforma de tots el espais comuns del centre comercial. Aquesta reforma consistirà en la remodelació arquitectònica de les zones comuns de l’interior, i un nou disseny de l’instal·lacio elèctrica, la protecció contra incendis la fontaneria, el sanejament i la climatització.

paddocksabadell

La Colmena fa cent anys

OTP ha assisit a l’acte de celebració del centenari de La Colmena, una de les entitats socials, esportives i culturals referents de Santa Coloma de Gramenet.

OTP Enginyeria va realitzar el projecte per a l’obertura de la nova seu d’aquesta cooperativa ara ja centenària.

Autoritats, entitats i socis són les persones que van assistir a l’acte, que va servir per engegar nou mesos plens d’espectacles, activitats al carrer o campionats de billar, escacs i golf. El centenari es clourà amb una exposició al Museu Torre Balldovina sobre la història de l’entitat i la seva evolució de cooperativa de consum d’aliments a cooperativa de consum esportiu i cultural.

acte centenari colmena

 

 

Modificació de l’ordenança de terrasses de Barcelona

La comissió Tècnica de Terrasses de l’Ajuntament de Barcelona està estudiant la modificació d’alguns articles de la ordenança actual. Es preveu que al mes de Març estigui enllestida la modificació de l’Ordenança de Terrasses de Barcelona.

El canvis mes importants que s’estan estudiant son la de reducció de les distancies mínimes entre elements urbans i edificis, dels articles 10 i 11 de l’ordenança actual.

Aplicant l’ordenança actual, la disminució de taules i en alguns casos la desaparició de terrasses es considerable.

A l’hora de iniciar una nova activitat de restauració, es important per saber el número de taules, tenir en compte aquesta futura modificació de distancies.

Per a les terrasses existents s’està preparant una disposició transitòria per prorrogar el calendari d’adaptació a l’ordenança vigent. Aquest any i el que ve, per poder seguir tenint llicencia, el local té que complir amb l’accessibilitat , bany per minusvàlids, i que la terrassa no sobrepassi els límits del local; aquestes condicions fins que surti la disposició transitòria, estan aturades.

Les terrasses de nova instal·lació han de complir l’accessibilitat, el bany de minusvàlids, i els límits del local.

En cas de traspàs de negoci es respecta la llicencia de terrassa, com a existent.

Terrassa Barcelona

 

Entrevista a Montserrat Cubedo

Avui a la nostra secció d’entrevistes parlem amb Montserrat Cubedo, directora comercial de Disgol Candy Company, empresa propietària de la franquícia DULDI.

Montse Cubedo

Quins son els orígens de Duldi?

Duldi va néixer a partir de la experiència de realitzar més de 1500 botigues de llaminadures a particulars per tota Espanya. A partir d’aquestes vam fer algunes botigues pròpies per analitzar el mercat i saber quins altres productes podien compartir sinergies amb el sector de la llaminadura. Una vegada arribat al model de negoci d’èxit vam començar a franquiciar-ho.

Com creus que ha canviat el món de la franquícia en aquests últims anys?

S’ha especialitzat cada vegada més perquè han aparegut cadenes de franquícies molt ben assessorades, i per tant, gran coneixedores del seu sector. Per una altra banda aquestes han fet que aquelles que van néixer en el boom en que tot era franquiciable desapareguin, aconseguint que el model de negoci de franquícia d’Espanya sigui un dels més importants a nivell europeu.

Quin consell donaries a un emprenedor interessat en franquiciar el seu negoci?

Primer de tot que tingui clar en quin sector es sent més realitzat, ja que necessitarà dedicar-li hores i molt d’afecte (com a qualsevol negoci) , també que tingui originalitat i creativitat. I per una altra banda, que estudiï be la empresa que hi ha darrera de la franquícia.

Teniu plans d’expansió per al futur?

De moment volem ampliar l’expansió per tot el mediterrani i començar més fort al nord, Duldi (entrevista)sobretot a Galicia i Castilla la Mancha on encara no estem presents. Una vegada tinguem controlat el territori nacional, volem començar l’expansió per la resta d’Europa i països llatinoamericans on el nostre model de negoci té molt d’èxit.

Quins avantatges creus que hem aportat com a enginyeria en la nostra col·laboració ?

Més professionalització al nostre treball, servei i per tant, a la nostra franquícia. Que el franquiciat no es tingui que preocupar de tot el tema burocràtic i tècnic que suposa l’apertura d’un negoci, i l’agilitat de fer-ho amb una empresa cada vegada més especialitzada en el nostre sector i en les nostres necessitats.