projectes d'obres

Disseny, execució, direcció i permisos de projectes d’obres.

Quan un local necessita ser acondicionat o adaptat per a exercir una determinada activitat, generalment s’hi ha de fer un projecte d’obra, de reforma o de noves distribucions d’espais. Per aquest tipus de projectes es necessari comptar amb la col·laboració d’especialistes, capaços de dissenyar, dirigir i coordinar la obra i, a la vegada, solucionar els aspectes legals necessaris.

Des d’ OTP recomanem que un mateix proveïdor tramiti els projectes d'obra, per a reduir costos, escurçar terminis i agilitzar els permisos necessaris.

OTP, empresa d’enginyeria a Barcelona, s’ocupa de fer els dissenys i projectes, amb amidaments si fes falta, per a demanar els pressupostos. OTP controla que la obra s’executi d’acord amb el projecte i aconsegueix els permisos d’obra necessaris que exigeix l’administració. A la vegada coordina a tots els industrials que poden intervenir en el procés per a afavorir l’estalvi de costos i reduir els terminis del projecte.


Amb OTP podràs tenir la tranquil·litat de disposar d’un equip de professionals especialitzats en:

 1. La obtenció dels permisos d'obra necessaris.
 2. La coordinació de tots els professionals que intervenen a l'obra.
 3. Control de l'execució del projecte segons els calendaris i els obrectius de costos.
 4. Previsió i resolució de possibles problemàtiques.
 5. Resolució dels tràmits legals durant tot el projecte d'obra.
projectes d'obres

Experiència en tot tipus de projectes d'obra

OTP, com a empresa d’enginyeria a Barcelona, ha intervingut en col•laboració amb despatxos d’arquitectes o directament amb la execució i direcció de diferents projectes d’obra com per exemple:

 • Projectes d’obra per a acondicionar locals.
 • Projectes d’obra per a complir amb criteris d’accessibilitat.
 • Per a la construcció de naus industrials.
 • Per a la construcció d’altells.
 • Per a la legalització d’obres ja realitzades.
 • Projectes d’obres per a l’adequació al codi tècnic.
 • Per a la instal·lacions d’extracció de fums.
 • Reformes i distribució d’interiors de locals.
 • Per a la instal·lació de retolacions.
 • Projecte d’obres per a insonorització i aïllaments acústics.
Subscriu-te al nostre newsletter i rebràs
informació d'interès per a la teva activitat
Escriu el teu email
Omple el formulari t'atendrem ràpidament