llicències express, d'activitat i d'obertura

Llicències express: comunicació de la obertura d'una activitat

La llicència d’activitat, a Barcelona o a altres municipis de Catalunya, és un requisit legal exigit per els Ajuntaments per a poder desenvolupar una activitat concreta en un local o establiment.

Segons la legislació vigent, amb la nova llicència express, la majoria d’activitats no necessiten una llicència prèvia concedida per l’administració per a la seva implantació. Malgrat tot, això no implica que no s’hagin de complir totes les reglamentacions existents, sinó que la tasca de garantir la legalitat del local corre a càrrec del particular.

Per aquest motiu, abans no s’iniciï l’activitat, s’ha de presentar a l’administració tota la documentació que acredita que el local, edifici, nau industrial, etc. compleix amb les reglamentacions degudes, per a poder disposar sense problemes de la llicència d’activitat, ja sigui a Barcelona o a qualsevol altra municipi de Catalunya.

Així doncs, la responsabilitat del compliment es compartida per el tècnic que fa el certificats i el titular de l’activitat. El tècnic ha de presentar un projecte o certificat, acompanyat d’una declaració jurada del titular que manifesta que les instal·lacions que consten en el projecte han estat efectuades segons normatives. El tècnic es el responsable que les instal·lacions segueixin la reglamentació en vigor així com les mesures de seguretat, mediambientals i d’higiene. Per una altra part el titular de la instal·lació es el responsable de garantir que les instal·lacions han sigut fetes d’acord amb la documentació presentada.
  
En aquest context de relació, OTP ofereix el seu compromís, experiència i visió global per fer-se càrrec de les necessitats dels titulars de les instal·lacions per a poder obtenir la llicència d’activitat a Barcelona o a qualsevol altre municipi de Catalunya. OTP garanteix que, a l’iniciar l’activitat, es podran complir amb totes les reglamentacions en vigor. Així els clients podran dedicar-se, amb tota tranquil·litat a rendibilitzar el seu negoci des del primer dia, sense problemes amb la llicència d’activitat.

Els avantatges que ofrereix OTP:

 • La nostra experiència: OTP compta amb una llarga trajectòria en la realització de tot tipus de llicències d’activitat com per exemple: 
  1. Llicència d’activitat a Barcelona per l’obertura de locals comercials
  2. Per l’obertura d’establiments de restauració.
  3. Per l’obertura d’hotels i residencials públics.
  4. Per l’obertura de centres mèdics i establiments sanitaris.
  5. Per l’obertura de perruqueries i altres tipus de serveis i botigues.
  6. Per l’obertura de fleques i forns amb degustació.
  7. Per l’obertura de comerços d’alimentació.
  8. Per l’obertura d’oficines i despatxos
  9. O llicències d’activitat a Barcelona per l’obertura d’agències de viatges.

llicències express, d'activitat i d'obertura

Certificació tècnica d’inici d’activitats

Abans d'iniciar un negoci, encara que no sigui necessari la corresponent llicència d’activitat a Barcelona, s’ha de comunicar a l’administració que el local compleix amb les reglamentacions en vigor mitjançant la documentació tècnica (certificat) i administrativa.

Des d’ OTP acceptem aquesta responsabilitat i aconsellem les millors solucions per a disposar de la llicència d’activitat a Barcelona o a altres municipis de Catalunya amb total tranquil·litat.

Confecció de la documentació tècnica i administrativa.

Cada cop més, l’administració demana més documentació tècnica i administrativa abans no s’iniciï una activitat. Des d’OTP, empresa d’enginyeria a Barcelona, ens ocupem de la coordinació de tots els implicats en la confecció de la documentació requerida, com per exemple: fabricants, instal·ladors, industrials, titular del negoci, etc. i garantim la disposició de tota la documentació agregada i disposada per que, al final del projecte, es pugui tramitar l’inici de l’activitat. Tot això ho garantim sense pèrdues de temps i amb la llicència d’activitat en regla segons les demandes de l’ajuntament de Barcelona o de qualsevol altre municipi de Catalunya.

Subscriu-te al nostre newsletter i rebràs
informació d'interès per a la teva activitat
Escriu el teu email
Omple el formulari t'atendrem ràpidament