obertures de noves activitats

Consultoria tècnica en llicències d’obertura de noves activitats, negocis en locals, oficines, edificis, etc.

OTP assessora sobre totes les fasses necessàries per a obtenir la llicència d’obertura a Barcelona o a Catalunya i per a obrir un negoci o local amb tota seguretat i garanties legals. Des d’ OTP enginyeria vetllem per la tranquil·litat dels nostres clients assegurant que la obertura del negoci, o la posada en funcionament de les instal•lacions, seran un èxit i no tindran cap mena d’impediment legal.

obertures de noves activitats

Punts en els que OTP pot ajudar per aconseguir l'obertura d'una nova activitat

 1. DEFINICIÓ DEL TIPUS D'ACTIVITAT A DESENVOLUPAR

Per a planificar les necessitats futures de l’activitat s’ha de definir clarament l’activitat principal i veure quines seran les normatives que haurem d'acomplir per a obtenir la llicència d’obertura. OTP pot intervenir des d’aquest mateix moment.

 1. ELECCIÓ D'UNA ZONA PREFERENT D'UBICACIÓ

El local s'ha d’ubicar en una zona que no ofereixi impediments per a desenvolupar l’activitat i faciliti la obtenció de la llicència d’obertura a Barcelona o a altres municipis de Catalunya. OTP ajuda a prendre les decisions sobre els millors emplaçaments per a aquest fi.

 1. ESTUDI DE LES DIMENSIONS DE L'ESPAI A UTILITZAR

OTP ajuda a dimensionar l’espai segons els condicionants de l’activitat i tenint en compte futures necessitats d’ampliació, creixement o adaptacions que hauran d’anar en consonància amb la llicència d’obertura que exigeix l’ajuntament de Barcelona o de qualsevol altre municipi de Catalunya.

 1. CONSULTA SOBRE LA VIABILITAT DE L'ACTIVITAT

OTP ofereix els Serveis de consulta per a poder contrastar la viabilitat del projecte abans de decidir-se per un emplaçament concret. Aquest pas previ assegura la viabilitat i la posterior obtenció de la llicencia d’obertura a Barcelona o a Catalunya.

 1. COMPRA O LLOGUER DE L'ESTABLIMENT

L’adquisició ha de fer-se en una zona que no ofereixi impediments per al desenvolupament d l'activitat i coneixent totes les possibilitats o condicionants legals que podem trobar-nos en un futur local. OTP pot assessorar-li abans d’efectuar l’adquisició del local.

 1. ENCARREGAR UN PLA D'ADEQUACIÓ DEL LOCAL

Aquest es un punt clau en el procés, degut a que s’ha de definir la execució adequada a l’activitat per a obtenir els permisos necessaris de l’administració. La experiència d’ OTP garanteix elaborar un projecte adequat per a obtenir la llicència d’obertura a Barcelona i a altres municipis de Catalunya.

 1. EXECUCIÓ DELS PROJECTES NECESSARIS

OTP executa tots els projectes necessaris segons el tipus d’activitat que es vulgui desenvolupar. Els projectes s’executen segons les obligacions legals de les administracions per a poder disposar de la llicència d’obertura a Barcelona.

 1. SOLICITUD DE PRESSUPOSTOS A DIFERENTS INDUSTRIALS

Amb els projectes desenvolupats per OTP el pas següent es demanar pressupostos als industrials que hi puguin intervenir. Disposar d’un projecte ajuda a tenir pressupostos comparables amb diferents industrial per triar-ne els millors.

 1. ELECCIÓ DELS INDUSTRIALS QUE EXECUTARÁN LES OBRES

Per una millor gestió del procés d’obres i instal·lacions, hem de contar amb industrials de garanties. OTP, amb la seva experiència, ofereix la capacitat de presentar i recomanar les millors opcions per facilitar el compliment dels projectes en temps i costos.

 1. EXECUCIÓ DE LES OBRES DE LES INSTAL·LACIONS

Es important que OTP, o la enginyeria que realitzi els projectes, coordini i controli el desenvolupament de les obres de les instal·lacions, per a poder fer millor el procés de certificacions i garantir el compliment de tot el projecte.

 1. CERTIFICACIONS DE FINALITZACIÓ DE LES OBRES

Un cop finalitzades les obres, OTP s’encarrega de la realització del certificat final de les obres i les instal·lacions així com de la llicència d’activitat. OTP efectua totes les gestions necessàries per aconseguir superar amb èxit els controls de l’Ajuntament de Barcelona o d’altres municipis de Catalunya. 

 1. INICI DE L'ACTIVITAT

Gràcies a la col·laboració d’ OTP, el titular de l’activitat aconsegueix la llicència d’obertura a Barcelona i pot iniciar el seu negoci en el temps previst, sense desviacions de pressupost i sense problemes legals!

Subscriu-te al nostre newsletter i rebràs
informació d'interès per a la teva activitat
Escriu el teu email
Omple el formulari t'atendrem ràpidament