informes d'estat de les instal·lacions

Informes d’estat de les instal·lacions en edificis i locals. 

En el moment en que es produeix la compravenda d’edificis, locals, naus industrials, etc. els nostres clients poden trobar-se amb instal·lacions tècniques ja existents. En aquests casos, molts cops es necessaria la intervenció d’una enginyeria tècnica per a verificar l’estat d’aquestes instal·lacions.

Des d’ OTP, empresa d’enginyeria a Barcelona, efectuem informes d’estat per a determinar si les instal·lacions existents compleixen o no amb la reglamentació vigent. A partir d’aquest informe OTP dictamina si l’inici de l’activitat es viable. En el cas que el dictamen sigui negatiu OTP identifica les problemàtiques i proposa les accions a emprendre per a poder obtenir la llicència d’activitat.

 • OTP s’ocupa de verificar les instal·lacions tècniques existents.
 • OTP analitza l’estat de les instal·lacions.
 • OTP emet un dictamen tècnic i proposa les mesures correctores necessaries.
 • OTP se ocupa de verificar las instalaciones técnicas existentes.

Experiència amb informes d'estat de tot tipus d'instal.lacions 

OTP ha efectuat informes d’estat de tot tipus d’instal·lacions, com per exemple: 

 1. Informes d’estat d’instal·lacions de baixa tensió.
 2. D’instal·lacions de climatització i de calefacció.
 3. De gasos combustibles.
 4. De sistemes antiincendis.
 5. De ventilacions forçades i d’instal·lacions de sistemes d’extracció.
 6. D’instal·lacions de xarxes de telecomunicacions.
 7. D’instal·lacions de sistemes d’alarmes i seguretat.
 8. De fontaneria i sanejament.
 9. De sistemes de refrigeració d’aigua per a processos.
 10. D’instal·lacions de captació solar tèrmica i fotovoltaica.
 11. De xarxes d’aire comprimit i de compressors.
 12. Altres informes d’estat de diferents tipus d’instal·lacions.
Subscriu-te al nostre newsletter i rebràs
informació d'interès per a la teva activitat
Escriu el teu email
Omple el formulari t'atendrem ràpidament