Blog Header

Blog OTP

A l’hora de dur a terme el disseny i projecte de les noves instal·lacions elèctriques de baixa tensió, com també la rehabilitació de les ja existents a locals i edificis, s’han d’introduir totes les mesures d’eficiència energètica que es puguin adoptar atenent a les necessitats dels usuaris i a la despesa econòmica inicial que representa la seva implantació.

Per això cal fer un exercici previ de l’estalvi en el consum d’energia elèctrica del subministrament:

1) Aplicar les corresponents simultaneïtats de la instal·lació.
2) Calcular la reducció dels imports dels rebuts d’electricitat.
3) Estimar els terminis d’amortització de les mesures proposades.
4) Informar el client sobre els costos i estalvis que tindrà la seva decisió.

 

Hem d’avançar plegats, enginyeries i instal·ladors, en la incorporació d’elements i aparells que afavoreixen la reducció del consum elèctric de les instal·lacions com per exemple: enllumenat eficient amb regulació electrònica per aprofitar la llum natural de les façanes; proposar llumeneres de baix consum i especialment LED; col·locar detectors de presència i/o moviment en zones sense ocupació permanent; utilitzar variadors de freqüència per als motors, atenent a la qualificació energètica de cada receptor i una correcta distribució de les carregues elèctriques per disposar d’un sistema equilibrat que es tradueixi en un estalvi econòmic directe per a l’usuari a curt termini, a banda de reduir les emissions de CO2 a l’atmosfera per la generació d’electricitat i el seu impacte positiu en el medi ambient.

OTP Enginyeria aposta en cada instal·lació dissenyada per l’assoliment de l’eficiència energètica elèctrica, és a dir, la relació entre els béns i serveis produïts i el cost energètic elèctric o cost de l’energia consumida.

 

OTP Enginyeria us recomana un nou curs d’estalvi empresarial per a pimes. El curs ofereix formació per desenvolupar correctament la responsabilitat de gestor de protecció de dades, una tasca cada cop més important dins l’àmbit empresarial davant la creixent necessitat de tenir degudament protegides i legalitzades les bases de dades de clients, consumidors o usuaris. A la vegada es faran diferents auditories d’estalvi empresarial totalment gratuïtes. Les inscripcions finalitzen el 18 de juny de 2012.

Si esteu interessat podeu posar-vos en contacte amb en Joaquin Novales:

Mòbil 630 75 12 59

C/e monlaboral@hotmail.com 

Web www.cisle.es 

CLIQUEU AQUÍ PER A MÉS INFORMACIÓ DEL CURS

 

El dimarts 8 de maig de 2012 s’inaugurà la nova seu nacional de la Fundació Nous Catalans, situada a Santa Coloma de Gramenet. amb la presència del president de la Generalitat i president de Convergència, Artur Mas, el secretari general de Convergència, Oriol Pujol, i el president de Nous Catalans, Àngel Colom.

OTP Enginyeria ha realitzat els projectes de legalització de l’activitat, les obres i les instal·lacions del local.

 

 

 

 

 

 

Molts emprenedors necessiten disposar d’un local per iniciar la seva activitat. Generalment el local adquirit ha d’adequar-se a les necessitats del nou negoci. És en aquest moment quan s’ha de tenir clar com trobar resposta als aspectes imprescindibles per aconseguir la posada en servei del nou negoci. Els cinc punts crítics més comuns amb què es troben els emprenedors en aquest procés són:

1) L’emplaçament escollit és compatible amb la normativa urbanística?

2) El local és adequat i apte per legalitzar l’activitat prevista?

3) Tenim clara la inversió necessària: projectes, obres, instal·lacions, taxes, etc.?

4) Sabem totes les parts que intervenen: enginyer, industrials, EAC, administració, etc.?

5) Com aconseguirem la posada en servei amb el mínim temps i cost?

Qualsevol d’aquests punts té importància per aconseguir els objectius de disposar d’un local i d’unes instal·lacions adaptades a les normatives legals i fetes amb la seguretat que l’inici del negoci no patirà cap contratemps. Una enginyeria competent garanteix superar amb èxit tots aquests punts i anticipar-se a les complexitats que hi ha en cada pas.

OTP Enginyeria fa més de 30 anys que ajuda els emprenedors a adequar els seus locals, amb el mínim cost, i en el temps més curt possible. Si teniu previst posar en marxa una activitat, poseu-vos en contacte amb nosaltres. Us ajudarem a aconseguir els vostres objectius.

El 31/12/2012 finalitza el termini per legalitzar les instal·lacions elèctriques

El 31 de desembre de 2012 finalitza el termini establert a la Instrucció 3/2010, de 9 de setembre, que prorrogava els períodes fixats a la Instrucció 10/2005, de 16 de desembre, per a l’adequació i legalització de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió sotmeses al règim d’inspecció periòdica, edificis d’habitatges de potència superior a 100 kW i pàrquings amb més de 25 places d’aparcament. Això vol dir que tenim onze mesos per dur a terme el procediment de legalitzacions i arranjaments de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió comunes d’acord amb els defectes assenyalats a les actes d’inspecció lliurades per les entitats d’inspecció i control.

Les comunitats que no ho facin deixaran la seva instal·lació en situació irregular

A les comunitats que no facin cap actuació a la seva finca, la instal·lació quedarà en situació il·legal. Quan es vulgui adequar i legalitzar, obligatòriament s’hauran d’acollir a les exigències del nou Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, aprovat pel Reial Decret 842/2002 de 2 d’agost, fet que suposa un sobrecost econòmic estimat del 40 % envers el procediment de legalització fixat a la Instrucció 10/2005 de 16 de desembre, perquè per donar compliment la normativa actual tots els comptadors d’energia han d’anar centralitzats en un recinte situat en zones comunitàries i no és possible la ubicació dels aparells de mesura a l’interior dels habitatges.

En cas de sinistre les asseguradores podran declinar responsabilitats

En el cas que la instal·lació elèctrica de baixa tensió comunitària pateixi qualsevol anomalia o fallida, curtcircuit, sobretensió o sobreintensitat que afecti als receptors o aparells electrodomèstics i es requereixi la notificació d’un sinistre a la companyia d’assegurances de la comunitat, els perits de la companyia comprovaran si la instal·lació es troba legalitzada i amb la certificació pertinent emesa per una entitat d’inspecció i control. En cas contrari, l’asseguradora podrà no fer-se càrrec dels desperfectes ocasionats ni de les despeses que puguin representar.

 

OTP Enginyeria, per la seva experiència en la gestió de temes de seguretat, ha estat convidada a donar una conferencia a l’Associació de Transitaris (ATEIA) de Barcelona. Jaume Perna, director d’OTP Enginyeria, va fer una exposició sobre les obligacions i responsabilitats en la gestió de mercaderies classificades com a perilloses.

 

 

La conferència “L’enginyeria en l’edificació actual” va dirigida a arquitectes que projecten edificis o locals en els quals hi ha espais on es fan activitats comercials, industrials, d’oci, esportives, sanitàries, habitatge. L’objectiu d’aquesta conferència és conèixer les instal·lacions, la previsió d’espais i normativa aplicable per a la llicència mediambiental a l’hora de confeccionar els projectes bàsics i executius.

Programa:

* Codi tècnic de l’edificació
* Normativa mediambiental.
* Normativa especifica per a cada activitat.
* Normativa general de projectes.
* Instal·lacions generals de projecte.

 

Enllaç web Escola Sert: Conferència “L’enginyeria en l’edificació actual”

 

El diari comenta l’acord de col·laboració amb el Col·legi d’Agents de la Propietat Immobiliària de Barcelona.

 

El prestigiós diari econòmic “Cinco Días” informa de l’acord de col·laboració entre OTP Enginyeria i el Col·legi d’Agents de la Propietat Immobiliària de Barcelona, en aquests termes:

 

“El Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Barcelona y la empresa OTP Enginyeria han firmado un acuerdo de colaboración para mejorar el servicio que los API prestan a sus clientes sobre legalizaciones y normativa aplicada a edificios, locales, parkings y naves industriales.

Desde hace 30 años, OTP se dedica a la ingeniería de instalaciones, legalizaciones y dirección de obra. La compañía se ocupa de la idoneidad del emplazamiento de la actividad a desarrollar, confecciona la documentación técnica adecuada y controla las instalaciones necesarias con la finalidad de obtener los permisos de las Administraciones”.

Enllaç web Cinco dias: Notícia col·laboració OTP amb API Barcelona

 

 

23 març, 2011

Acord de col·laboració

El Col·legi d’Agents de la Propietat Immobiliària de Barcelona i OTP Enginyeria han signat un acord de col·laboració perquè OTP faciliti als col·legiats informació sobre legalitzacions i normativa aplicada a edificis, locals, pàrquings, naus industrials, etc. L’objectiu és millorar el servei que les agències donen als seus clients.

20 març, 2011

Entrevista a COMRàdio

OTP Enginyeria va ser entrevistada per COMRàdio sobre la seguretat de les instal·lacions de gas als edificis. Enllaç a l’entrevista:

Escoltar l’entrevista

Vols estar informat? Subscriu-te a la nostra newsletter!