L’Ajuntament de Barcelona té desenvolupats uns Plans Especials per als establiments de restauració i comerç alimentari amb degustació, d’aplicació específica per a cadascun dels districtes. Tot seguit et presentem un resum de les limitacions a tenir en compte per a la recerca del teu local, depenent de la seva ubicació. Per a qualsevol consulta al respecte, a OTP t’assessorarem sense cap compromís.

Ciutat Vella: és el districte amb més complicacions, perquè actualment les noves llicències d’establiments de restauració ja no hi estan permeses. Per tant, s’ha de comprar una llicència d’activitat en vigor, mitjançant un traspàs i aleshores es pot sol·licitar una permuta dins la mateixa zona i/o àrea. (S’ha dividit en zones i àrees de tractament específic.)

Eixample: hi ha l’aplicació d’una àrea de densitat limitada en un rectangle de 100 x 100 metres de costat (aproximadament una illa de cases de l’Eixample) i com a màxim pot haver-hi cinc establiments ja existents d’aquesta mateixa classe, inclosos també els comerços alimentaris amb degustació.

Sants-Montjuïc: aquest districte no disposa d’un pla especial general. Només hi ha una suspensió de llicències exclusiva per a la zona del Poble Sec.

Les Corts: les limitacions en aquest districte es deuen a l’amplada del carrer on és l’establiment. És per als carrers de menys de 10 metres d’amplada quan pot haver-hi condicions per ocupar només la planta baixa dels edificis. Amb tot, hi ha una zona de suspensió a l’àrea delimitada pel carrer Jordi Girona, carrer Joan Obiols, carrer Trias i Giró i avinguda de l’Exèrcit.

Sarrià-Sant Gervasi: el districte està dividit en vuit àrees geogràfiques i, segons cada àrea i també l’amplada del carrer on s’ubicarà l’establiment, hi ha condicions per als carrers de menys de 20 metres d’amplada i prohibicions per als carrers de menys de 10 metres d’amplada.

Gràcia: aquest districte disposa d’un pla especial molt rígid, perquè està dividit en tres àrees territorials que engloben les 14 zones pròpies del districte. Segons cada àrea i també l’amplada del carrer on anirà l’establiment, hi ha condicions de distància de separació amb altres establiments de restauració i/o comerç alimentari ja existents que s’han de complir. Hi ha suspensió de llicències a la Vila de Gràcia, Camp d’en Grassot i Pi i Margall.

Horta-Guinardó: compta amb un pla especial exclusivament per al nucli antic d’Horta, delimitat pels carrers dels voltants de la plaça Eivissa, carrers Baixada de la Plana, Campoamor, Feliu i Codina, Mestre Codina. En funció de les amplades dels carrers on és el local, hi ha una limitació màxima de 5 unitats d’establiments de la restauració en un radi de 50 metros.

Nou Barris: no té cap pla especial i, per tant, no hi ha restriccions.

Sant Andreu: no té cap pla especial i, per tant, no hi ha restriccions.

Sant Martí: disposa d’un pla especial que, segons les amplades dels carrers on es vol implantar l’activitat, s’estableixen unes distàncies de separació amb altres establiments de restauració ja existents. Hi ha suspensions de llicències per a la restauració i el comerç alimentari amb degustació als voltants de la Rambla del Poble Nou, el Camp de l’Arpa, el Clot, la Llacuna del Poble Nou, el Poble Nou i la Vila Olímpica.