Blog Header

Mitjans

L’ajuntament de Barcelona anuncia de que inica una revisió del Pla especial d’establiments de concurrència pública, hoteleria i altres activitats del districte de Ciutat Vella, amb l’objectiu de limitar  determinades activitats que generen externalitat negatives al territori i potenciar-ne d’altres que dinamitzin l’entorn.

Aquesta revisió anirà acompañada d’una nova suspensió de la concessió de llicències a locals de pública concurrència  entre d’altres.

Aquestes activitats són:

Activitats regulades en la Modificació del Pla especial d’establiments de concurrència pública, hoteleria i altres activitats del Districte de Ciutat Vella: exhibicions o espectacles realitzats en recintes coberts, activitats esportives, activitats musicals (bars musicals, discoteques, etc), activitats de restauració (restaurants i bars), activitats de jocs i atraccions (casinos i bingos), activitats culturals i socials (associacions i centres de difusió cultural), activitats audiovisuals (locutoris i karaokes), activitats zoològiques, establiments alimentaris de venda personalitzada, establiments alimentaris en règim d’autoservei, establiments individuals multi sectorials o polivalents, botigues de conveniència, botigues annexes a benzineres, establiments amb màquines expenedores d’aliments, botigues de plats preparats, comerç alimentari amb degustació i gelateries i orxateries que no disposin de degustació en el seu interior.

Per primera vegada, se suspenen les llicències d’altres activitats: activitats de serveis d’informació, difusió i atenció turística com oficines de turisme, punts d’atenció turística o anàlogues; oficines obertes al públic de venda de tiquets i entrades; magatzems de petites mercaderies no perilloses com, per exemple, equipatges; exposició, venda o lloguer de bicicletes i motos; i exposició, venda o lloguer de vehicles de mobilitat personal amb motor (segways, tricicles, trixies, patinets elèctrics…).

L’àmbit de la suspensió d’atorgament d’aquestes llicències d’activitats inclou tot el districte, a excepció de la zona portuària i determinades activitats de l’entorn de la Rambla; també queden fora de la suspensió aquelles activitats que abans de la declaració de la mateixa ja disposin de l’autorització municipal necessària per executar les obres i instal·lacions de condicionament de l’establiment a l’activitat projectada, ja sigui mitjançant llicència, comunicació o declaració responsable prèvia.

BOPB

L´ Ajuntament de Barcelona anuncia una modificació de  l’horari de tancament establert amb caràcter general a l’Ordenança de Terrasses per l’àmbit de la Rambla i Plaça Reial del Districte de Ciutat Vella.

El nou horari és el següent:

 • De diumenge a dijous, a les 01:00 hores.
 • Divendres i vigílies de festius, a les 02:00 hores.

Plaça Reial Barcelona

Avui a la nostra secció d’entrevistes parlem amb Dunya Martinez, directora de Tau Formar.

 Quins són els inicis de Tau Formar?

Fa trenta anys els meus pares van obrir una academia, la primera a Santa Coloma, dedicada a l’ensenyament d’idiomes i informàtica (només s’ensenyava el llenguatge de programació BASIC). Van ser pioners a la nostra ciutat i van evitar que les seves gents s’haguessin de traslladar a Barcelona.

Dunya Martinez

Com heu evolucionat al llarg del anys?

La continua evolució en el món de la informática, ens ha obligat a estar sempre al día en aquests temes i no només en l’ensenyament, sinò que també en l’equipament i instal·lacions. Hem realitzat tres cambis de locals fins arribar a la situación actual al carrer Sant Ramon, al centre de la ciutat en un edifici amb una superficie de 900 metres quadrats.

En que us diferencieu a la resta de centres formatius?

La nostra principal diferència, a part de la nostra qualitat, es que oferim especialitats formatives que no es fan en cap altre centre de Santa Coloma, tenim homologades nou aules, entre elles una aula taller on oferim clases de robòtica, montatge i reparació d’ordinadors, etc.

Coneixies el paper d’una enginyeria a l’hora d’obrir un negoci?

Abans no ho coneixia, pero ara sí. I m’he convençut de la importancia que té a l´hora de realitzar obres que requereixin complir unes normatives molt estrictes

Quin valor afegit creus que hem aportat com a enginyeria?

He après a valorar la importancia que té una obra ben feta quan et dediques al servei públic.

Tau, local nou

L’ajuntament de Barcelona, a aprovat definitivament el nou pla d’usos del districte de Gràcia.

Amb aquest nou pla es regularan les instal·lacions de tots els locals de pública concurrència (activitats esportives, restauració, hosteleria, residències, etc.) els cuals fins ara restaven en suspensió.

Degut a la complexitat del nou pla, a OTP demanem pàciencia als interessats en obrir un nou local de pública concurrencia a Gràcia, ja que es bastant probable que es tardi més en saber l’aptitud del local en qüestió, que en la realització del projecte per a legalitzar-lo.

BOPB

Barcelona Gràcia

A OTP Global Engineering estem especialitzats en ajudar als emprenedors a posar en marxa el seu negoci, es per això, que  en els últims anys hem constatat que els emprenedors es decideixen cada cop més per un model de franquicia a l’hora de començar un negoci, però, quin és el millor model per emprendre?

Els  dos models, franquicia, o negoci propi, tenen un seguit d’avantatges i inconvenients. Tant si et decideixes per un o l’altre, el més important és ser emprenedor amb totes los connotacions que comporta: creativitat, ambició, sacrifici, adaptabilitat, etc.

Aventatges d’una franquícia

 • Prestigi, imatge i notorietat de la marca
 • Disminució del risc empresarial
 • Aventatges en el finançament
 • Formaçió i experiència
 • Comunciació, màrqueting i administració
 • Condicions de compra favorables
 • Zona d’exclusivitat

Inconvenients 

 • Pagaments per a entrar i royalties
 • Normes i directrius de la Franquicia.
 • Benefici compartit
 • No tindre propietat sobre la marca

Emprenedor

Per tal d’aclarir els aspectes relatius a la música en viu i a les actuacions musicals en directe, l’ajuntament de Barcelona procedeix a la revisió del Decret 112/2010 del 31 d’agost. A continuaçió exposem el diferents casos per a l’aplicació del decret:

A) Locals amb llicéncia/comunicat d’activitats concedida des de l’entrada en vigor del reglament (31 d’agost del 2010)

En els establiments que s’indicaran tot seguit, donades les seves característiques es poden desenvolupar Actuacions en Directe sense necessitat de realitzar cap més trámit.

 • Bar musical
 • Restaurant musical
 • Discoteca. Sala de Ball
 • Sala de festes amb espectacle
 • Sala de concert
 • Discoteques de joventut
 • Karaoke
 • Sales de festes amb espectacle i concerts d’infáncia i joventut
 • Café teatre i café concert
 • Establiments de régim especial

B) Locals amb llicéncia d’activitat recreativa musical anterior a l’entrada en vigor del reglament.

Els següents establiments, ho han de comunicar a l’ajuntament per tal que aquesta activitat complementària  consti a la llicència.

 • Bar musical
 • Discoteca
 • Sala de Ball
 • Sala de festes amb espectacle

C) Música en viu i actuacions en directe en locals amb llicència /comunicat d’activitat recreativa de restauració, anterior o posterior al reglament.

Per a les següents llicències:

 • Bar
 • Restaurant bar
 • Saló de Banquet

C.1) Música sense amplificar

Sempre que no se superi el nombre de decibels previstos en la normativa sobre contaminació acústica i les ordenances locals, no hi ha necessitat de comunicar a l’Ajuntament la seva voluntat de realitzar-les.

C.2) Actuacions en directe amb música amplificada

Han de complir les condicions de seguretat i d’insonorització de la normativa i presentar la següent documentació:

 • Declaració responsable del fet que l’establinnent o activitat compleix els requisits establerts pel Reglament (model Annex II).
 • Declaració responsable de disposar de la pólissa d’assegurances (model Annex III).
 • Estudi Impacte Acústic (protocol Annex IV)

La Generalitat de Catalunya ha resolt  la la sol·licitud que l’ajuntament de Barcelona va realitzar el juliol del 2014, amb l’objectiu de qualificar diverses zones del terme municipal de Barcelona com a turístiques, a efectes d’horaris comercials.

Les noves zones podran optar a  l’horari comercial turístic del 5 al 24 de maig, del 1 al 14 d’octubre, i el diumenges de 12h a 20h.

barcelona_c9

 

Ajusta la potència: Reduïr la potència pot traduïrse en una baixada dels preus de la nostra tarifa, i per tant repercutir en la  factura de la llum. Si aquesta reducció no permet baixar la tarifa, es notarà menys, però tambè serà benefeciós.

Cuida la il·luminació: Tenir una bona il·luminació és important però no cal abusar. No es necessari mantenir il·luminats segons quins accessos o passadissos, es poden instal·lar detectors de presència o simplment nomès utilitzar-les quan sigui necessari.

Elimina el Stand by:  Molta gent no ho té present, però el stand by pot suposar un despesa equivalent a un mes de consum. Eliminar per complet el stand by pot ser díficil segons els típus d’aparells elèctrics de una empresa, pero existeixen solucions.

Aquestes poden ser fer servir regletes amb botó per apagar, o colocar temporitzadors en el aparells mes adients  com per exemple els termos o climatitzadors.

Si hem de fer servir la llum més de 7 o 8 hores al dia, és molt convenient l´ús  de leds per a l’estalvi d’energia.

Planteja’t un outsourcing d’energia: En les empreses de cert volum o en les que siguin importants controlar el cosnum energètic, és recomanable contractar un servei d´outsourcing energètic. Hi ha empreses especialitzades que ofereixen aquest servei a partir d’analitzar el teu consum i proposant les mesures adecuades quer a un òptim estalvi energètic.

Estalvi energètic

 

El juliol del 2015 l’ajuntament de Barcelona va anunciar un pla especial regulador dels establiments d’allotjament turísitic, per el qual, van aturar la concesió de noves llicènecies.

Segons el BOPB, es posposa un any més la suspensió de llicències d’establiments hotelers (incloent tot tipus d’hotels, tot tipus d’hotels-apartaments, residències d’estudiants, pensions/hostals, albergs juvenils i establiments d’apartaments turístics).

Hotel BCN events

 

Avui a la nostra secció d’entrevistes parlem amb en Ricard Roldán, arquitecte i soci fundador de Effice – espai eficient.

Ricard roldan

Per què vas crear Effice – espai eficient?

A partir del 2008, moltes empreses van tenir la necessitat de fer canvis de tot tipus en les  seves organitzacions per adaptar-se a la nova situació. Van haver de realitzar múltiples ajustos per adaptar-se a les noves exigències econòmiques, socials i laborals, amb la fi de reduir costos i millorar els resultats de productivitat.

Aquesta dinàmica empresarial demanava trobar noves fórmules per optimitzar i racionalitzar l’ús dels actius immobiliaris, rendibilitzant al màxim l’espai dels centres de treball.

La idea que ens va impulsar en aquell moment va ser, col·laborar amb les empreses per portar a terme aquests canvis, millorant l’espai i la qualitat de l’entorn laboral, sense oblidar l’ús i manteniment de les instal·lacions, així com la qualitat dels serveis de suport.

Quin tipus de dificultats has trobat a l’hora de realitzar els teus projectes?

En tots aquests anys, la màxima dificultat a l’hora de dur a terme un projecte sempre ha estat la manca de recursos econòmics.

La necessitat de canvi de les organitzacions enfront de la precària situació econòmica, s’ha vist minvada per la pròpia situació econòmica d’aquestes. Les accions s’han alentit quan no s’han posposat per més endavant, deixant un panorama prou desolador.

En conseqüència en aquells projectes que s’han dut a terme s’havia de filar prim, entenen molt bé allò que volia el client i amb que es disposava per fer-ho. Era un repte per nosaltres, per tots els nostres col·laboradors i per tots els agents implicats en la tasca de projecte.

La teva especialitat és la gestió eficient dels espais de treball, quin és el vostre àmbit de treball i sobre quins aspectes podeu incidir?

La nostra activitat està dirigida a millorar l’eficiència, rendibilitat i gestió dels recursos immobiliaris d’empreses i organitzacions. Per aconseguir-ho podem treballar en distints àmbits relacionats amb la arquitectura, l’enginyeria i l’operació i manteniment dels actius edificats, incidint en el següents aspectes:

 • La planificació per la gestió i manteniment dels elements constructius i les instal·lacions dels edificis.
 • La planificació per la gestió de l’espai que ocupen les organitzacions.
 • La gestió de les necessitats immobiliàries de les empreses.
 • Millora i optimització dels serveis operatius associats.

Projecte effice 11.38.58

Els nostre treball aporta a l’organització els màxims avantatges i beneficis, derivats de la
millora en l’ús i aprofitament de l’espai, assegurant el correcte funcionament de tots els aspectes tècnics relacionats, així com el dels serveis associats.

Això es tradueix en: un increment del valor i aprofitament dels actius immobiliaris, en la millora de la qualitat de l’espai de treball (+Organització, +Funcionalitat, +Flexibilitat), en un augment de la satisfacció dels usuaris (+Productivitat), en la millora del comportament energètic dels immobles (-Consums, +Sostenibilitat, -Impacte Ambiental), tot i garantint la seguretat personal i patrimonial amb el compliment de normes i reglaments que son d’aplicació a cada cas.

Creus que una enginyeria pot ajudar en aquest procés?

És fonamental. Actualment la complexitat tècnica de qualsevol projecte, requereix comptar amb el suport d’una xarxa multidisciplinària de professionals, que formin un equip sòlid, equilibrat i ben coordinat, capaç de donar les solucions de qualitat idònies als requeriments dels clients.

La nostra experiència professional està basada en el treball realitzat durant més de quinze anys en l’àmbit de l’estructura de personal d’una prestigiosa enginyeria de Barcelona, col·laborant de forma molt directa i constant amb d’altres professionals, per dur a terme nombrosos projectes, relacionats amb la ciència i la investigació, la salut, l’administració, les grans corporacions, l’àmbit hoteler, els transports i les comunicacions.

Es per això que coneixem i valorem en gran mesura el treball realitzat en l’entorn d’un equip multi disciplinar, on l’aportació de cada professional, arquitecte, aparellador, enginyer; és fonamental per donar resposta a tot allò que envolta el mon de l’obra nova i la gestió i millora de l’obra construïda.

Com valores l’actuació d’OTP en els projectes que hem col·laborat?

OTP és una empresa que compta amb professionals de reconeguda vàlua, que han demostrat en les distintes ocasions en las quals hem pogut col·laborar, la seva capacitat tècnica i talla personal.

Per nosaltres ha estat una garantia i un plaer poder comptar amb la seva aportació professional en els nostres projectes, i desitgem que pugem continuar en la mateixa línea en properes ocasions.

Vols estar informat? Subscriu-te a la nostra newsletter!