Blog Header

Eventos

Hector Fernandez Ramiro responsable de projectes d´OTP enginyeria realitzant la ponencia al 1er congrès d´enginyeria d´instal·lacions

El passat 2 de novembre, OTP va participar en el 1er congrès d´enginyeria d´Instal·lacions celebrat al Wolrd Trade Center de Barcelona.Durant tota la jornada uns 450 assistens van poder gaudir del intercambi de coneixements i experiència en el disseny d´instal·lacions i el sector de la edificació.

El Responsable de projectes d´OTP, Hector Fernández Ramiro, va ser l´encarregat de dirigir la ponència sobre la instal·lació dels punts càrrega elèctrica de vehicles a l´espai Avancem.

Personalment va ser un privilegi poder compartir coneixements i experiències en aquest primer congres ACI amb tots els agents que constitueixen el nostre sector, enginyeries, instal·ladors i fabricants amb una gran interactuació i sinergia entre tots els assistents.

Durant la ponència l´Hector va exposar els seus coneixements tècnics, les novetats legislatives, i les diferents facilitats que ofereix el govern per incentivar l´ús del cotxe elèctric.

Amb un ús gairebé ininterromput dels espais de conferències amb més de 30 ponències i taules rodones en un mateix dia; destaquem l’espai de networking annex on vàrem poder departir amb els assistens.

Volem agrair l´interès de tots el assistents i esperem en el futur poder participar en una segona edició.

Aquest 5 de novembre s´inagura el 1r Congrés d’Enginyeria d’Instal.lacions (1CEI), amb l’objectiu de generar un nou espai d’intercanvi de coneixement i experiència que es converteixi en referent per als consultors d’instal·lacions i altres agents relacionats amb el món de l’edificació.

ACI posa en marxa a Barcelona el primer congrés adreçat al sector de l´edificació en general i al dels professionals del disseny d´instal·lacions en particular.

Amb la participació de més de quaranta empreses, el congrès servirà de plataforma per a tractar temes relacionats amb l’edificació sostenible i els edificis d’energia quasi nul·la, així com  totes les implicacions que comporta el disseny d’instal·lacions més eficients i l’anàlisi en profunditat de les tendències en els models de construcció actuals.

OTP Global Engineering formarà part de l´Espai Avancem, on s´abordarà temes d’anàlisi de tendències i evolució del disseny d’instal·lacions i de l’edificació en general.

Héctor Fernández Ramiro, responsable de projectes a OTP Global Engineering durà a terme una ponència sobre la instal·lació dels punts  càrrega elèctrica de vehicles, on tractarà els següents punts:

  • Legislació d’aplicació i tràmits per legalització.
  • Tipus de recàrrega: convencional, semi-ràpida i ràpida.
  • Disseny de les instal.lacions, esquemes de connexió i previsions en noves edificacions.
  • Tipus de connectors, controladors de càrrega i equips de mesura.

Us hi esperem!

17 març, 2016

La Colmena fa cent anys

OTP ha assisit a l’acte de celebració del centenari de La Colmena, una de les entitats socials, esportives i culturals referents de Santa Coloma de Gramenet.

OTP Enginyeria va realitzar el projecte per a l’obertura de la nova seu d’aquesta cooperativa ara ja centenària.

Autoritats, entitats i socis són les persones que van assistir a l’acte, que va servir per engegar nou mesos plens d’espectacles, activitats al carrer o campionats de billar, escacs i golf. El centenari es clourà amb una exposició al Museu Torre Balldovina sobre la història de l’entitat i la seva evolució de cooperativa de consum d’aliments a cooperativa de consum esportiu i cultural.

acte centenari colmena

 

 

El 9 d´octubre de 2014 es va inaugurar oficialment el nou edifici de la immobiliària Colonial, un dels nostres majors projectes fets durant 2014. OTP ha realitzat el projecte executiu d’instal·lacions juntament amb la direcció d´obres, tal com vam anunciar el mes passat en aquesta notícia Colonial.

Amb una inversió de 9 milions d´euros, aquesta remodelació de l´antic edifici representa un projecte únic tant en disseny com en funcionalitat i eficiència: tots el materials emprats en la construcció són reciclables. Gràcies a això han obtingut la qualificació LEED “Leadership in energy and environmental design” SILVER (plata) en eficiència energètica segons l’U.S. Green Building Council.

 

OTP enginyeria de Barcelona ha assistit a la jornada de presentació del nou informe dels eixos comercials de Catalunya 2014. A la jornada s’han exposat diferents qüestions d’aquest informe com ara quins són el eixos comercials més atractius de Catalunya, quins tipus d’activitats tenen millor preu en l’oferta immobiliària, o les oportunitats que podem trobar a cadascun dels eixos comercials. Com a col·laboradors d’Eixos.cat a OTP Enginyeria ens permet avançar en el servei d´estudi de  localització i viabilitat per a locals comercials.

Eixos cartell jornada presentació

El dijous 14 de maig OTP enginyeria de Barcelona va assistir a una sessió informativa al Col·legi d´Enginyers sobre la nova Ordenança municipal de terrasses ara unificada per a tots el districtes.

Gràcies a aquesta conferència, a OTP Enginyeria hem pogut aclarir alguns criteris com ara les distàncies respecte als elements urbans de la ciutat i els horaris de compliment obligatori per a la  correcta legalització de terrasses a Barcelona. Així OTP Enginyeria segueix millorant un dels nostres serveis més demandats, la legalització de terrasses.

Aquesta semana a OTP Enginyeria ens han convidat a conèixer el superordinador MareNostrum, un del més potents d’Europa. Està al servei dels recercadors, tant públics com privats. És una potentíssima eina a disposició de la recerca i innovació de les empreses catalanes i de la resta de l´estat per ajudar-los en la seva competitivitat internacional.

 

El passat 30 d’octubre, ha visitat la ciutat de Barcelona la delegació de l’Administració Oest de Xangai de Seguretat en el Treball, encapçalada pel Sr. Wu Chunyuan. Durant la seva estada a Barcelona el Sr. Wu Chunyuan i el seu equip van entrevistar-se amb OTP Enginyeria. El motiu de la trobada entre el Sr. Wu Chunyuan i Jaume Perna, com a representant d’OTP Enginyeria, fou l’interès de la delegació en conèixer amb detall la legislació espanyola en matèria de seguretat i producció.

Jaume Perna, en representació d’OTP Enginyeria, va explicar detalladament la situació de les lleis i reglamentacions de seguretat existents a Espanya i a Catalunya. A causa de l’activitat d’OTP Enginyeria, amb més de 200 projectes fets durant l’últim any, Jaume Perna va oferir tota mena de detalls i explicacions sobre els processos per obtenir la llicència d’activitat i obertura, sobre les legalitzacions d’instal·lacions i altres processos per a la obtenció de certificats tècnics i legals.

El Sr. Wu Chunyuan, en nom de l’Administració Oest de Xangai de Seguretat en el Treball, va expressar el seu agraïment per l’assessorament sobre les disposicions i reglamentacions legals i va convidar Jaume Perna a visitar Xangai Abans de la seva partida, el Sr. Wu Chunyuan va tenir el detall d’obsequiar a Jaume Perna amb un ventall perfumat de sàndal, una mostra de l’artesania típica xinesa.

OTP Enginyeria vol agrair la confiança professional que ens ha atorgat el Sr. Wu Chunyuan i l’Administració Oest de Xangai de Seguretat en el Treball, a la vegada que volem expressar la nostra disposició a enfortir els llaços comercials entre Catalunya i la Xina, un país amb el que compartim els valors del treball i el caràcter emprenedor.

 

Ajuts per a la realització de projectes pilot innovadors per al desenvolupament de noves tecnologies, productes i processos per fer front al canvi climàtic i donar suport a les energies renovables, la gestió de l’aigua i la biodiversitat, i es convoquen els corresponents a l’any 2012.

1 Objecte dels ajuts

L’objecte dels ajuts és:

La realització de projectes pilot innovadors destinats a mesures de mitigació dels efectes del canvi climàtic i la seva adaptació a aquest, i/o producció i utilització d’energies renovables, i/o foment sobre la gestió sostenible de l’aigua i/o protecció de la biodiversitat, realitzats per l’empresa agrària, agroalimentària o forestal, les seves agrupacions i/o associacions i/o cooperatives, o comunitats de regants, i liderats per aquestes, en col·laboració amb els instituts de recerca i/o universitats, que impliquin innovació.

Concretament les operacions que es podran finançar amb càrrec als nous reptes són:

Projectes innovadors destinats a la millora de l’eficiència energètica.

Projectes innovadors dirigits a la transformació de biomassa agrícola o forestal per a la producció d’energies renovables.

Operacions innovadores destinades a mesures de mitigació dels efectes del canvi climàtic i la seva adaptació.

Operacions innovadores destinades a donar suport al desenvolupament d’energies renovables.

Operacions innovadores destinades a millorar la gestió de l’aigua.

Operacions innovadores destinades a conservar la biodiversitat.

2 Entitats beneficiàries

Poden ser persones beneficiàries d’aquests ajuts les empreses agràries i agroalimentàries i forestals, les seves agrupacions i/o associacions i/o cooperatives i les comunitats de regants. En el cas d’empreses agroalimentàries i forestals, han d’estar inscrites en el Registre d’indústries agràries i alimentàries de Catalunya (RIAAC).

3 Actuacions subvencionables

Per als ajuts per a la realització, l’execució o la implementació dels projectes pilot innovadors:

a) Les despeses de personal propi per a la realització dels projectes pilot innovadors, entenent per personal propi el que està vinculat mitjançant una relació laboral i, per tant, figura cotitzant en el règim general de la Seguretat Social.

El cost intern de personal de les entitats participants no podrà superar el 20% de la despesa subvencionable en el supòsit que l’entitat beneficiària sigui una única empresa o cooperativa, el 30% en el supòsit que les empreses o cooperatives beneficiàries siguin l’agrupació/associació de dos a cinc, i el 40% en el supòsit que les empreses o cooperatives beneficiàries siguin l’agrupació/associació de més de cinc.

b) Les despeses del contracte de serveis amb el centre o institut de recerca i/o universitat. El 30% de les despeses subvencionables, com a mínim, aniran destinades al contracte de serveis amb la universitat o centre de recerca.

c) Les despeses de consultoria tecnològica i d’assessoria.

d) Els costos de coordinació i constitució de l’acord de col·laboració entre l’empresa agrària, agroalimentària i comunitats de regants, les seves agrupacions i/o associacions i/o cooperatives, i els instituts de recerca i/o universitats i/o consultories tècniques.

e) Els costos derivats de l’adquisició de material fungible de laboratori, animals, vegetals o organismes i matèries primeres utilitzades que es malmetin en la realització de projectes pilot innovadors.

f) Els costos derivats del lloguer d’equips, instal·lacions o finques destinats a la realització dels projectes pilot innovadors.

4 Tipus i quantia dels ajuts

4.1 L’ajut té caràcter de subvenció directament aplicable a les actuacions subvencionables a què fa referència l’apartat 3 d’aquestes bases.

4.2 L’import de l’ajut no pot ser superior al 60% dels costos subvencionables ni ser superior a 30.000,00 euros en el supòsit que l’entitat beneficiària sigui una única empresa, cooperativa o comunitat de regants, a 50.000,00 euros en el supòsit que les empreses, cooperatives o comunitats de regants beneficiàries siguin l’agrupació/associació de dos a cinc, i a 80.000,00 euros en el supòsit que les empreses, cooperatives o comunitats de regants beneficiàries siguin l’agrupació/associació de més de cinc.

5 El termini per presentar les sol·licituds és fins a l’11 de novembre.

El dimarts 8 de maig de 2012 s’inaugurà la nova seu nacional de la Fundació Nous Catalans, situada a Santa Coloma de Gramenet. amb la presència del president de la Generalitat i president de Convergència, Artur Mas, el secretari general de Convergència, Oriol Pujol, i el president de Nous Catalans, Àngel Colom.

OTP Enginyeria ha realitzat els projectes de legalització de l’activitat, les obres i les instal·lacions del local.

 

 

 

 

 

 

Vols estar informat? Subscriu-te a la nostra newsletter!