L’ajuntament de Barcelona anuncia de que inica una revisió del Pla especial d’establiments de concurrència pública, hoteleria i altres activitats del districte de Ciutat Vella, amb l’objectiu de limitar  determinades activitats que generen externalitat negatives al territori i potenciar-ne d’altres que dinamitzin l’entorn.

Aquesta revisió anirà acompañada d’una nova suspensió de la concessió de llicències a locals de pública concurrència  entre d’altres.

Aquestes activitats són:

Activitats regulades en la Modificació del Pla especial d’establiments de concurrència pública, hoteleria i altres activitats del Districte de Ciutat Vella: exhibicions o espectacles realitzats en recintes coberts, activitats esportives, activitats musicals (bars musicals, discoteques, etc), activitats de restauració (restaurants i bars), activitats de jocs i atraccions (casinos i bingos), activitats culturals i socials (associacions i centres de difusió cultural), activitats audiovisuals (locutoris i karaokes), activitats zoològiques, establiments alimentaris de venda personalitzada, establiments alimentaris en règim d’autoservei, establiments individuals multi sectorials o polivalents, botigues de conveniència, botigues annexes a benzineres, establiments amb màquines expenedores d’aliments, botigues de plats preparats, comerç alimentari amb degustació i gelateries i orxateries que no disposin de degustació en el seu interior.

Per primera vegada, se suspenen les llicències d’altres activitats: activitats de serveis d’informació, difusió i atenció turística com oficines de turisme, punts d’atenció turística o anàlogues; oficines obertes al públic de venda de tiquets i entrades; magatzems de petites mercaderies no perilloses com, per exemple, equipatges; exposició, venda o lloguer de bicicletes i motos; i exposició, venda o lloguer de vehicles de mobilitat personal amb motor (segways, tricicles, trixies, patinets elèctrics…).

L’àmbit de la suspensió d’atorgament d’aquestes llicències d’activitats inclou tot el districte, a excepció de la zona portuària i determinades activitats de l’entorn de la Rambla; també queden fora de la suspensió aquelles activitats que abans de la declaració de la mateixa ja disposin de l’autorització municipal necessària per executar les obres i instal·lacions de condicionament de l’establiment a l’activitat projectada, ja sigui mitjançant llicència, comunicació o declaració responsable prèvia.

BOPB